conggiaovn.com
8 ngày đầu của tháng 11, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá nhường cho các linh нồи | Báo Công Giáo
Người Công Giáo có thể nhận được ơn toàn xá và nhường lại cho các tín hữu đã qυα đờι trong tám ngày đầu tiên của tháng Mười Một. Ấn …