conggiaovn.com
600 ngàn người canh thức với ĐTC Phanxicô tại Panama | Báo Công Giáo
Chiều tối thứ bẩy 26-1-2019, 600 ngàn người đã canh thức với ĐTC tại Metro Park ở Panama. ĐTC mời gọi mọi người hãy đón nhận cuộc sống với tất …