conduongdua.wordpress.com
Cách diệt trừ bọ hung nhỏ hại gừng
Cách diệt trừ bọ hung nhỏ hại gừng Kinh nghiệm của những người trồng gừng chuyên canh giỏi ở Nam bộ cho biết: có một đối tượng sâu hại nguy hiểm và khó phòng trị là loài bọ hung nhỏ đục khoét …