conduongdua.wordpress.com
Kiến Vương Và Đuông
Đuông (Rhynchophorus ferruginenus O.) & Kiến vương (Oryctes rhinoceros L.) Kiến vương (Oryctes rhinoceros L.): Kiến vương là một loại côn trùng phổ biến và gây thiệt hại nhiều nhất cho cây dừa…