conduongdua.wordpress.com
Hương Vị Đuông Dừa
Hương Vị Đuông Dừa Đuông Đuông – Đuôn Dừa Cứ y như là mối, mọt vậy họ đuông nhà ta một khi đã “ký sinh” được vào thân dừa thì nó đục, khoét chui rúc vào nơi mềm nhất của cây…