conduongdua.wordpress.com
Đuông chiên bột
Đuông chiên bột (20-01-2007) Đuông lăn bột chiên Sông Cầu được mệnh danh là xứ dừa của Phú Yên. Dừa ở Sông Cầu thân cao tỏa bóng mát rợp dọc dài từ chân đèo Cù Mông đến tận dốc Gành Đỏ. Sô…