conduongdua.wordpress.com
Đặt bẩy kiến dương (Kiến vương – bọ dừa Oryctes rhinoceros ) hàng loạt
Vấn đề: Kiến vương (Oryctes rhinoceros hay Rhinoceros Beetle) trưởng thành thường ăn trên những đọt non của cây dừa và cây cọ còn non. Điều này có thể giết chết cây và tạo ra những vết thương cho n…