conduongdua.wordpress.com
Đuông hấp xôi – Đặc sản “đệ nhất Nam bộ”
Đuông mẹ Món ăn đặc sản quý hiếm ở Nam bộ mà ngày xưa được tiến về triều cho vua ngự lãm hàng năm gọi là con đuông. Có nhiều loại như: đuông dừa, đuông đủng đỉnh, đuông chà là và đuông măng. …