conduongdua.wordpress.com
Đuông hấp xôi
Đuông hấp xôi Đuông Chà Là – Đuông Dừa – Đuông Măng hấp xôi Món ăn đặc sản quý hiếm ở Nam bộ mà ngày xưa được tiến về triều cho vua ngự lãm hàng năm gọi là con đuông. Có nhiều loạ…