conduongdua.wordpress.com
MÓN NGON TỪ SÙNG ĐẤT
MÓN NGON TỪ SÙNG ĐẤT Sùng Đất (Đuông Đất) Hàng năm, khi những cơn mưa cuối mùa và những trận lụt đã dứt, thì một số người dân quê tôi đi theo các triền nà (bãi, biền ven suối) bên suối Lỗ Đ…