conduongdua.wordpress.com
Lâm Đồng : Khốn khổ vì nạn sùng trắng
Sùng Đất (Đuông Đất – Cờ Đang – Sâu Đất – Sùng Trắng) Mấy ngày gần đây, nhiều nông dân trồng tiêu, mía, rau màu, cà phê tại các xã như Đạm Ri, Đạ Ploa thuộc huyện Đạ Huoai, Lâm Đ…