conduongdua.wordpress.com
Cờ đang (Sùng đất, Đuông đất) – “Biệt dược” của người Cơ Tu
Sùng đất trở thành món ăn độc Hàng năm, khi những cơn mưa cuối mùa và những trận lụt đã dứt, thì đồng bào Cơ Tu ở miền núi phía tây Quảng Nam rủ nhau từng đoàn đi theo các triền đất bên suối để đà…