conduongdua.wordpress.com
Đuông Kiến Dương
Đuông là ấu trùng của loài kiến dương gây hại cây dừa. Người ta bửa đọt dừa ra để bắt con đuông, đem lăn bột chiên dòn, ăn kèm rau sống rất béo. So với đuông cây chà là thì không bằng nhưng ngon cũ…