conduongdua.wordpress.com
Đuông dừa, đặc sản đồng bằng sông Cửu Long
Ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Bến Tre, có rất nhiều dừa. Và cây dừa chính là nơi sản sinh cho đời món ăn tuyệt thú: đuông. Đuông dừa – Món ăn đặ sản Đuông là loại côn trùn…