conduongdua.wordpress.com
Đuông nuôi trong mía
Đuông nuôi trong mía Vũ Bằng, trong cuốn Món lạ Miền Nam, còn giới thiệu món “đuông mía”[6], tuy không phải là đuông tự sinh trong cây mía mà là giống đuông chà là, đuông dừa, đuông …