conduongdua.wordpress.com
Đuông dừa
Đuông dừa Ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Bến Tre, có rất nhiều dừa. Cây dừa thường hay bị đuông ăn cho đến chết. Hàng năm, cứ sau mùa giao phối, bọ kiến dương thường chọn cây dừa s…