concordia.fi
AHDISTUS JA LOHDUTUS LUTHERIN TEOLOGIASSA
Simo Kiviranta, teol. lis. (1936–2004) Johdannoksi Kaikki tiedämme, että Ahdistus ja lohdutus on Lutherin teologiasta lohkaistavak-si todella suuri teema. Luovun tässä yr…