concordia.fi
ELÄMÄN LEIPÄ
Juha Muukkonen, pastori, Tornio ”Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. 25 Ja kun …