concordia.fi
Luther ja juutalainen uskonto
Julkaistu Concordia-lehdessä numero 6 vuonna 1997. Tähän artikkeliin viitataan kirjassa Luther vai Melanchthon? Halvar Sandell, pastori, Helsinki Lutherin suhtautumisesta juutalaisuuteen o…