concordia.fi
Juridiikasta kirkon ja uskovien oikeuteen
Pyhä Raamattu on meidän jumalallinen oikeutemme Jyrki Anttinen, varatuomari, pastori, Pello Virkakysymyskiistan juridisesta ratkaisusta evankelis-luterilaisessa kirkossa Minulla on ollut ainutlaatu…