concordia.fi
Kristuksen kasteen merkitys
Saarna loppiaisena Martti Luther Matt. 3:13-17 ”Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. 14. Mutta tämä esteli häntä sanoen: ’Minun tarvitsee saada sinulta …