concordia.fi
KRISTILLINEN VANHURSKAUTTAMISOPPI
Roomalaiskirjeen mukaan II Matti Roininen Oheinen kirjoitus on loppuosa edellisessä numerossa julkaistuun kirjoitukseen. Kun todettiin, että ihminen on vanhurskauttamisessa passiivinen Jumalan työn…