concordia.fi
JEESUS KRISTUS – TOSI IHMINEN JA TOSI JUMALA.
Martti Luther “Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudest…