completo.fi
Disc ja sertifioituminen
Mikä DISC on ja kuinka sitä voidaan käyttää? DISC on teoria yksilön käyttäytymisestä rakennettuna selkeäksi viitekehykseksi ja arviointityökaluksi. Sen tarkoitus on lisätä itsetuntemusta, itsereflektiokykyä sekä muiden ymmärtämistä. Viitekehyksenä DISC perustuu yhdysvaltalaisen käyttäytymistutkija Willian Moulton Marstonin malliin vuodelta 1928, joka osin pohjaa Carl Gustav Jungin työhön. Mallin avulla saadaan käytännöllistä tietoa omien käyttäytymistyylien luontaisista vahvuuksista