comosevende.net
Deduccions de l’Impost de Societats per les despeses de formació professional
A qui s’adreça Societats subjectes a l’impost de societats que duguin a terme despeses de formació professional. Descripció breu Deduccions fiscals. Descripció Es considerarà formació p…