commoditech.pl
Twój Parasol - aplikacja mobilna dla ofiar przemocy rodzinnej
W celu przygotowania rozwiązania mobilnego wspomagającego wyrównywanie szans w społeczeństwie i zaadresowania problemu przemocy w rodzinie, Commoditech pracował nad koncepcją, stworzył wkład psychologiczny, UX/UI oraz dostarczył programistyczne rozwiązanie poprzez publikację na Apple Store i Google Play prezentowaną aplikację. Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać