comicnewbies.com
Cyclops’s To Me My X-Men Moment (Astonishing X-Men)
– Astonishing X-Men Vol. 3 #23