collaverglas.net
De com el Nürburgring pot acabar carregant-se els cotxes que més ens agraden…
Fa uns dies vaig llegir un article a Piston Heads sobre ‘la mort dels hot hatches’ — que és com els anglesos anomenen els utilitaris i compactes esportius — amb el que no po…