collaverglas.net
Deu carreteres que tot aficionat a les quatre rodes ha de fer abans de morir.
A no ser que siguis taxista, repartidor o conductor d’ambulàncies, conduir és una activitat que, en línies generals, agrada. Conduir pot convertir-se en una experiència zen o, per contra, en …