collaverglas.net
Rally Legend 2013. Un video de Gigi Galli fent cantos durant nou minuts.
Del Rally Legend ja vam parlar extensament en el seu dia. És una prova a la que no li cal presnetació. Un rally espectacular, amb un ambient espectacular, amb una llista d’inscrits espectacul…