collaverglas.net
Artista del dia: els cotxes desestructurats de Fabian Oefner
Agafar un cotxe a escala, desmuntar-lo minuciosament, situar els diferents elements al seu lloc com si d’un manual Haynes es tractés i retratar-ho tot amb la màxima cura. Això és al que es de…