collaverglas.net
Pilots de circuit versus pilots de rallyes, la curiosa comparativa de Best Motoring
Pilotar per un tram de rallyes al límit no té res a veure amb fer-ho en un circuit, amb escapatóries interminables i proteccions a banda i banda de la pista. El pilot de rallyes ha de processar mol…