collaverglas.net
Un video dedicat a tots els copilots
Els copilots sovint són els grans oblidats al món dels rallyes. Sempre es parla dels Ogier, Latvala o Neuville, i molt poques vegades dels Ingrassia, Anttila i Gilsoul. I això no és del tot just pe…