collaverglas.net
Un anunci temptador…
1999 HONDA INTEGRA – molt net, només volcat un cop, menys de 60,000 km, motor/canvi/part trasera/interior en bon estat, radio AM/FM/CD, $3,500.- o millor oferta.