colaholic1972.wordpress.com
" יותר חשוב לשנות מבפנים" – משפט הלוזרים הנצחי של הפוליטיקה שלנו
בוז'י קם לו בבוקר והחליט שהוא יותר לא עושה את קולות החתולה, בת הדודה של החתולה מרידור. בוז'י מנהיג, תגידו שוב. מנהיגות לוקחים בוז'י.…