cogaihu.com
Truyện ngắn: Kịch bản thí điểm – Joshua Ferris
Joshua Ferris (1974-) làm việc trong ngành quảng cáo trong bảy năm sau khi tốt nghiệp đại học Iowa năm 1996. Sau đó ông theo học về nghệ thuật tại UC Ivrine và bắt đầu xuất bản các truyện ngắn. Tiể…