cogaihu.com
Nhà cũ
Nói về quy hoạch và xây dựng, nước Việt Nam mình có hai thứ đặc sản về nhà ở, đó là nhà tập thể và nhà lô phố. Mô hình nhà tập thể theo kiểu Xô Viết là thứ được du nhập trong thời kỳ bắt đầu hoà nh…