cogaihu.com
không tên 13
khi cha mẹ tôi còn trẻ, họ có thực phẩm sạch khi tôi còn nhỏ, tôi có không khí sạch còn con cháu tôi, chúng có những lời xin lỗi hoặc không có gì ngoài nỗi đau ———- ChuKim – 2019 ChuKim là bút danh…