cogaihu.com
không tên 12
anh thấy em trong lòng bão một hồn người lửa thiêng bên giấc mơ ôm tự do khóc cho ngày sau chết dần anh thấy ai trong ngày vắng lặng nhìn hình hài nhau nghe tiếng kêu của tuổi xanh khi màn đêm sóng…