cogaihu.com
một ngày đầu đông
tôi đi trong nắng vàng ngày mùa đông trải cơn gió bấc hơi đầu mùa chớp tắt từng cơn se se lập loè hà nội bỗng hà nội hơn hà nội lúc thường khi mấy đứa choai choai phì phèo điếu thuốc kẽ lá x…