cogaihu.com
tiếng ca khuya
thôi mộng còn đâu, ngôi sao xa trời cõi đời bể dâu, chông chênh bao lời cho nhau nghiêng một chén đầy cuộc tàn môi hé lả lơi đêm dài còn nguyên, không nghe ai thề tiếng người hàn huyên, sao …