cogaihu.com
thương
thương em từng dặm chữ dài gối qua cơn ngủ một vài giấc mơ lục tìm trong túi bài thơ anh gieo từ thưở ngẩn ngơ chuyện trò thương em qua những hẹn hò lối đi chứa cả một pho tích buồn kể cho e…