cogaihu.com
Truyện ngắn: Hôn nhân mai mối – Nell Freudenberger
Nell Freudenberger (1975-) là nhà văn người Mỹ. Bà viết cho nhiều tạp chí và đã xuất bản các tiểu thuyết Lucky Girls (2003), The Dissident (2006), The Newlyweds (2012), Lost and Wanted (2019). Bà h…