cogaihu.com
nào ai đã một lần
tặng cánh chim nhỏ mùa thu bay về phương nào —– nàng bước ra từ nỗi cô đơn trong giấc mơ của tôi những đêm mưa mùa hạ có tán lá rì rào nghiêng ngả có mái tôn khi cả khi thầm tôi nghe nỗ…