cogaihu.com
Con chim bé nhỏ mùa thu phương xa
con chim bé nhỏ mùa thu phương xa bay trên trời biếc biết đâu là nơi quanh ta hót bài tình ca cho nhau nghe thấu ngày hè thong thả tiếng cười ha hả như sóng cả mây ngàn la la la chao nghiêng…