cogaihu.com
Truyện ngắn: Đời sống thứ hai – Daniel Alarcón
Daniel Alarcón (1977-) là nhà văn người Mỹ gốc Peru. Ông đã xuất bản các tập truyện ngắn War by candlelight (2005), The king is always above the people (2017), cùng các tiểu thuyết City of clowns (…