cogaihu.com
không tên 11
tặng cánh chim nhỏ mùa thu bay về phương nào. chúng ta bỏ lại dòng chảy sống ngoài tuổi tác không còn đằng đẵng năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, không cả sát na không còn ưu tư lời người n…