cogaihu.com
Thơ: anh cảm đây chàng nói – e. e. cummings
e. e. cummings (1894-1962) là một trong những nhà thơ quan trọng của Mỹ trong thế kỉ XX. Ông nổi tiếng với lối viết không sử dụng chữ in hoa và cú pháp bình dị trong biểu đạt thơ ca của mình. e. e.…