cogaihu.com
Thơ: Vậy anh muốn trở thành người cầm bút? – Charles Bukowski
Charles Bukowski (1920-1994) là nhà văn, nhà thơ người Mỹ gốc Đức. Sự nghiệp của ông bao gồm hàng ngàn bài thơ, hàng trăm truyện ngắn, 6 cuốn tiểu thuyết, xuất bản hơn 60 cuốn sách. Ông nghiện rượu…