cogaihu.com
Truyện ngắn: Những đám mây nồng ấm – Chris Adrian
Chris Adrian (1970-) là nhà văn người Mỹ. Ông đã xuất bản ba tiểu thuyết, Gob’s Grief (2000), The Children’s Hospital (2006), The Great Night (2011), và tập truyện ngắn A Better Angel (…